Wellnessmark Call023058699

Distribution Services

Distribution Services บริการช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า

 

      ในปัจจุบันเจ้าของผลิตภัณฑ์จำเป็นต้องหาช่องทางการจัดจำหน่ายรูปแบบใหม่เพื่อยกระดับสินค้าให้เป็นที่รู้จักและส่งเสริมการใบริการ เวลเนสมาร์ค เราพร้อมร่วมมือกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่จัดหาช่องทางในการจัดจำหน่ายรวมทั้งการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมและดึงดูดใจผู้บริโภคเพื่อเป็นการสร้างยอดขายและกระจายสินค้าสู่ท้องตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ

 

Wellnessmark เราเป็นผู้ให้บริการช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าแบบครบวงจรผ่านระบบCallCenterที่จะช่วยตอบสนองความต้องการของเจ้าของสินค้าในการกระจายสินค้าไปสู่มือผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด

 

บริการที่ปรึกษาทางการตลาด Wellnessmark มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาดที่มีประสบการณ์โดยตรงในการวิเคราะห์สินค้า และวางแผนกิจกรรมทางการตลาดให้กับเจ้าของสินค้าเฉพาะรายอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ แต่ละชนิด โดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่เหนือชั้น และยังมีการวัดผลตอบรับในแต่ละเดือนเพื่อพัฒนาแผนการตลาดในเดือน ถัดไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

บริการพนักงานขาย 24 ชั่วโมง Wellnessmark มีพนักงานขายสินค้า ผ่านระบบ Call center ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งพนักงานทุกคนได้ผ่านการฝึกอบรมในการให้บริการข้อมูลสินค้าอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และใช้หลักจิตวิทยาในการปิดการขายอย่างมืออาชีพ นอกจากนี้ยังสามารถทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อคอยให้คำ แนะนำอย่างถูกต้องนอกจากนี้ยังสามารถรองรับสายโทรศัพท์ได้ถึง 300 คู่สายต่อวินาที จึงทำให้ไม่พลาดการติดต่อและเพิ่มโอกาสในการปิดการขายมากขึ้น

 

บริการจัดส่งสินค้าฟรีทั่วประเทศ Wellnessmark มีบริการจัดส่งสินค้าอย่างรวดเร็วทั่วประเทศ โดยรับชำระค่าสินค้าปลายทางทั้งเงินสดและบัตรเครดิต ที่สำคัญไม่มีการจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทั้งกับเจ้าของสินค้าและผู้ บริโภค

 

บริการระบบ CTI (Computer Telephony Integration) เป็นระบบ Call center มาตรฐานสูงจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งระบบสามารถสร้างฐานข้อมูลผู้บริโภค โดยบันทึกประวัติการสั่งซื้อสินค้าและข้อมูลรายละเอียดของสินค้า เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้พนักงานสามารถปิดการขายและติดตามผู้บริโภคให้ เกิดการซื้อซ้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

สนใจร่วมธุรกิจกับเรา โทร 02-305-8699  ตลอด 24 ชั่วโมง

logistic

     _____________________    การจัดการการรับอส่งสินค้า

1.Order management/Customer service คือ การจัด MG 2590การการรับหรือส่งสินค้า

2.Packaging คือ การคัดเลือกบรรจุภัณฑ์เพื่อมาใช้บรรจุสินค้า

3.Material handling คือ การขนถ่ายวัสดุภายในโรงงาน

Callcenter

______________________ กิจกรรมที่สำคัญของ Call center 

Call 1

   Call Center จะประกอบด้วย 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ระบบ Call Center

   เจ้าหน้าที่ที่ทำงานใน Call Center  เจ้าหน้าที่ที่ทำงานใน Call Center

   นั้น จะมีความรับผิดชอบและหน้าที่แตกต่างกันไป 

 Agent (เจ้าหน้าทีรับสาย) ทำหน้าที่รับสายเข้าและโทรออก

    เป็นผู้ที่ให้บริการลูกค้าโดยตรงเป็นผู้ที่มีความรู้ในสินค้าและบริการต่างๆ เป็นอย่างดี